Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Provozní řád internetu

 
Připojení je realizováno prostřednictvím digitální komutované linky.
Obecní knihovna v Kostelní Radouni umožní přístup na Internet za těchto podmínek:
 
1.       Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem obecní knihovny
2.       Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě bydliště znám
3.       . Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za
případnou škodu či mravní újmu, ke které mohou děti nevhodným využíváním této služby
přijít
4.       Obvyklá doba využití služby je 30 minut s tím, že tuto dobu je možné prodloužit o dalších 30
minut, pokud není jiný zájemce
5.       5. U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby současně
6.       6. Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat
7.       7. Uživatelé mohou:
- vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www
- stahovat vyhledávané informace na originální disketu pro jednorázové použití, zakoupenou
v knihovně
- používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např.post.cz,
seznam.cz, apod.)
- komunikovat on-line prostřednictvím chatu
8.       8. Uživatelé nesmí:
- zapínat, vypínat či resetovat počítač
- provádět změny v konfiguracích programů
- při stahování informací používat vlastní donesený nosič
- instalovat a spouštět vlastní programy
- vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii, propagující
rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog,
případně takové informace vytvářet či šířit
9.       9. Uživatelé jsou povinni:
- dbát pokynů pracovníka knihovny nebo pověřeného pracovníka Obecního úřadu
v K.Radouni
- při jakékoli nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc
- neodstraňovat vzniklé závady
- dodržovat ustanovení provozního řádu
10.    10. Přístup na Internet je neplacenou službou
Disketu na jednorázové použití ke stažení vybraných informací lze zakoupit za 15,- Kč
Tisk jedné strany černobílého textu stojí 3,- Kč, barevného textu 10,- Kč
11.    11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

 

V Kostelní Radouni 24. září 2009

Ladislav Ayrer, starosta obce v.r.

Projednáno v ZO dne 24.9.2009 - usnesení č  /2009